Kösystem Nummerautomat

För optimal kundservice och lönsamhet är hanteringen av köbildning och väntetider mycket viktigt. Att ha ett bra kösystem är viktigt för både personal och kunder därför att det bidrar till att minska stressen. Kunderna vet i vilken turordning de kommer att bli expedierade i och personalen kan hjälpa dem på ett rättvist sätt. Undersökningar har visat att en betydande majoritet av kunderna fortsätter att handla medan de väntar på sin tur vilket ökar försäljningen. Vi hjälper dig med nummerautomater och kölappar! Om du önskar någon annan färg eller modell på köautomaten eller köbiljetterna kontakta oss här!