Skyltkartong/Textark - Stjärnor & Pilar

Skyltkartong/Textark - Stjärnor & Pilar för butiksskyltning