Luftrenare

De farligaste föroreningarna är dem man inter ser med blotta ögat. För dig som är medveten och bryr dig om egen och andras hälsa är ren luft viktigt. Luftrening med effektiva luftrenare skapar ren och hälsosam inomhusluft. Luftrenare binder damm, pollen och eliminerar lukter vilket skapar ett inomhusklimat där i synnerhet allergiker och astmatiker kan andas ut. Luftrenare arbetar med en kombination av olika beprövade tekniker för luftrening tex. HEPA-filter, kolfilter, UV-Ljus och jonisering.