Väggkalendrar År 2021 Almanacksförlaget

Väggkalendrar för överlägsen översikt! Original kalendrar från Almanacksförlaget år 2021. De klassiska  motiven som till exempel "Lingon" har blivit "tradition" och är lika dekorativa som de är praktiska. Andra väggkalendrar som också har sin "plats på väggen" är årstidskalendern, översiktsalmanackan, kom-i-håg-helår, triplaner, semesterplan, dagblock, månadsblock, årsplan, programkalendern, väggkalendern, lingonalmanackan och datokalendern. Du finner dem alla på denna sida!