Arkivpapper

Arkivpapper eller Arkivbeständigt papper

Vi erbjuder arkivbeständigt papper utav varumärket "Svenskt Arkiv". Det är ett obestruket, arkivbeständigt papper tillverkat av bomullsfibrer och en mindre mängd kemisk massa. Arkivapperet har oplacerat vattenmärke där namnet följs av tillverkningsåret. Svenskt Arkiv är certifierat av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP) enligt Riksarkivets föreskrifter för arkivbeständigt papper. Anpassat för kopiatorer, laser- och inkjet-skrivare.