Bestruket papper

Vad är ett bestruket papper?
Bestruket papper är papper som belagts med fyllnadsmedel för att förbättra papperets tryckegenskaper. Vanliga fyllnadsmedel är pigment i form av lera eller kalk. Bestrykningen leder till en slätare och ofta även glansigare yta. Typiskt för bestruket papper är att det också står emot fukt bättre, vilket leder till dess förbättrande egenskaper vid tryckning.

Ska jag välja bestruket papper?
Valet av bestruket eller obestruket papper grundar sig först och främst på tycke smak och vilken känsla man vill förmedla med trycksaken. Broschyrer, affischer och tidskrifter är oftast bestrukna. En bestrykning ökar papprets förmåga att ta upp färg och ger en högre glans i trycket och bättre kvalite i bilder.