Brandvarnare & Brandsläckare

Vill du sova bättre på natten och vara mindre orolig för brand i ditt hem eller på arbetsplatsen? Se då över din brandsäkerhet och se till att utrusta dig med bra brandsläckare, brandvarnare och brandfiltar!

Vad är en bra brandsläckare? Brandskyddsföreningen rekommenderar konsumenten att välja 6 kg pulver brandsläckare med en effektivitetsklass på lägst 43A 233 B C. Housegard är en av få aktörer som kan erbjuda högsta släckeffekt på 6kg pulver brandsläckare till konsument. Något som kan vara livsavgörande vid brand är att du i ett tidigt skede får reda på att det brinner. Vi föreslår både en enklare standard brandvarnare och en mer avancerad seriekopplad brandvarnare som innebär att du får varningssignal i samtliga rum som du har installerat dessa brandvarnare i.