Sträckfilm/Hållare

Sträckfilm för fixering och säkring av gods

Sträckfilm är en mycket kostnadseffektiv metod att fixera och säkra gods på pall. Produkten är antingen plangjuten (cast) eller blåst. Typiska egenskaper för plangjuten film är ljudlös avrullning och hög transparens. Blåst film passar utmärkt för tungt och eller oregelbundet gods.

Sträckfilmen tillverkas av LLD-polyeten som endast bildar koldioxid och vatten vid fullständig förbränning.

Förankra godset på pallen med svart sträckfilm eller med transparent sträckfilm. För mindre gods och paket använd mini-sträckfilmen!

Sträckfilm i Bromma, Stockholm, Solna