Packband / Tillbehör

Att tänka på vid val av band och utrustning
Vi erbjuder ett brett program av band och utrustning för godsfixering:
Såväl manuella som helautomatiska system, för lätt gods liksom för mycket tunga laster.

Flera faktorer spelar in i val av band och utrustning:
- Godsets vikt och beskaffenhet.
- Storlek på flödet (antal pallar/paket som skall bandas varje dag).
- Lämplig/önskad automatiseringsgrad

Kontakta oss för rådgivning och utprovning!